fbpx

STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY

W dniu 20 listopada 2021r. odbyło się posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i ogłoszona została lista osób uprawnionych do pobierania pomocy materialnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

Decyzje przyznane zostały na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 na okres od 01.10.2021r do 28.02.2022r. – w zależności od terminu złożenia kompletnego wniosku.

Przypominamy, że Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.

Kwestura
GODZINY PRACY KWESTURY:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
sobota: 8.00-16.00
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

tel. 783660478
tel. 74 666 0 478

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych