Fizjoterapia

Fizjoterapia studia magisterskie *w organizacji.
obrazek - dwie dziewczyny i chłopak siedzą w parku z laptopami - studia magisterskie fizjoterapia
Zapisz się on-line  24h/dobę

Dlaczego Fizjoterapia?

Fizjoterapia daje obecnie możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.
Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w szpitalu czy ośrodku zdrowia, ale znajdują też zatrudnienie w uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness, hotelach, fitness klubach, domach opieki społecznej oraz domach spokojnej starości.
Fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, ale też dbają o dobre samopoczucie gości coraz popularniejszych “farm piękności”, klinik zdrowia i urody. Pomagają chorym powrócić do zdrowia, a z drugiej strony mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną czy aerobik.
Na popularność zawodu fizjoterapeuty nie bez wpływu pozostają również zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z dziedziny medycznej.

JAK STUDIUJEMY FIZJOTERAPIĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

JAKO JEDYNI W WAŁBRZYCHU POSIADAMY PODPISANE UMOWY NA PRAKTYCZNE ZAJĘCIA, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W TAK RENOMOWANYCH INSTYTUCJACH JAK: UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A., SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY W WAŁBRZYCHU.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska człowieka
 • biologia medyczna
 • biochemia
 • etyka
 • fizjoterapia ogólna
 • biomechanika
 • pedagogika
 • socjologia
 • język obcy
 • kształcenie umiejętności ruchowych
 • biofizyka
 • kinezyterapia
 • elementy filozofii
 • anatomia na żywym człowieku
 • technologie informacyjne
 • kliniczne podstawy w chirurgii i onkologii
 • kliniczne podstawy w chorobach wewnętrznych i pulmonologii
 • fizjologia człowieka
 • kinezjologia
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizykoterapia
 • ogólna metodyka nauczania ruchu
 • masaż leczniczy
 • pływanie
 • kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie
 • kliniczne podstawy w psychiatrii i geriatrii
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
 • balneologia
 • podstawy muzykoterapii
 • gimnastyka korekcyjna
 • patofizjologia ogólna
 • fizjoterapia w pulmonologii
 • seminarium
 • przedmiot do wyboru
 • fizjoterapia w pediatrii
 • zaopatrzenie ortopedyczne
 • kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • fizjoterapia w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
 • terapia manualna
 • proseminarium
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii
 • fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu:
  – neurologia i neurochirurgia
  – reumatologia
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej
 • gimnastyka korekcyjna w wodzie
 • fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
 • fizjoterapia w psychiatrii i geriatrii

oraz przedmioty specjalnościowe.

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych