Inżynieria Logistyki

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Inżynieria Logistyki to specjalność dla chcących pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących zarządzanie logistyczne w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką lub centrach magazynowych i centrach logistycznych i u operatorów logistycznych. Absolwent inżynierii logistyki będzie więc posiadał wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, wiedzę niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem, produkcją, gospodarka magazynową oraz informacjami w przedsiębiorstwie. Przy podejmowaniu decyzji będzie uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa, a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi. Samodzielnie będzie rozpoznawał i zapobiegał problemom w sferze logistycznej przedsiębiorstwa.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych