Inżynieria Finansowa

REKRUTACJA TRWA!
Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Absolwent specjalności zna m.in.: mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, metod ilościowych stosowanych podczas inwestowania na tychże rynkach, metod zarządzania ryzykiem, prognozowania dynamiki notowań, projektowania, tworzenia i analizowania instrumentów finansowych, modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych, szacowania wartości portfela inwestycji, wyceny instrumentów pochodnych oraz budowania strategii inwestycyjnych.
Inżynier  absolwent o specjalności inżynieria finansowa znajdzie zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, domach maklerskich, działach inwestycji, analiz i zarządzania ryzykiem banków i funduszy inwestycyjnych.
Znajomość rynków finansowych, połączona z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, tworzy unikalne połączenie, stanowiące o przewadze absolwenta na współczesnym rynku pracy.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Wycena instrumentów finansowych
 • System pośrednictwa finansowego
 • Doradztwo finansowe
 • Ochrona klienta na rynku usług finansowych
 • Analiza portfelowa
 • Finanse eksperymentalne

  Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
   
   Wymagane dokumenty
   Kwestionariusz osobowy
  (druk własny uczelni)             POBIERZ
   Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
  lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
  wyniku egzaminu maturalnego
  Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową
  o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

  GWARANCJA STUDIOWANIA

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

  Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych