Inżynieria Finansowa

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Absolwent specjalności zna m.in.: mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, metod ilościowych stosowanych podczas inwestowania na tychże rynkach, metod zarządzania ryzykiem, prognozowania dynamiki notowań, projektowania, tworzenia i analizowania instrumentów finansowych, modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych, szacowania wartości portfela inwestycji, wyceny instrumentów pochodnych oraz budowania strategii inwestycyjnych.
Inżynier  absolwent o specjalności inżynieria finansowa znajdzie zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, domach maklerskich, działach inwestycji, analiz i zarządzania ryzykiem banków i funduszy inwestycyjnych.
Znajomość rynków finansowych, połączona z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, tworzy unikalne połączenie, stanowiące o przewadze absolwenta na współczesnym rynku pracy.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Wycena instrumentów finansowych
 • System pośrednictwa finansowego
 • Doradztwo finansowe
 • Ochrona klienta na rynku usług finansowych
 • Analiza portfelowa

  GWARANCJA STUDIOWANIA

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

  Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych