Inżynieria Danych (Data Engineering)

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

 

Współczesna gospodarka, nastawiona na wykorzystanie wartości biznesowej drzemiącej w coraz większych wolumenach danych z wszystkich jej obszarów i poziomów zarządzania generuje zapotrzebowanie na nowoczesnych specjalistów posiadających  wszechstronne informatyczne przygotowanie do analizy dużych wolumenów danych (Big Data), zwłaszcza w organizacjach i podmiotach gospodarczych. Takim specjalistą jest inżynier danych , który posiada umiejętności wykorzystywania IT w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.) czy pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) Inżynieria danych to szybko rozwijająca się dziedzina zastosowań technologii informatycznych, polega na umożliwianiu analizy dostępnych zbiorów danych tak, aby informacje te mogły zostać wykorzystane dla dalszego rozwoju organizacji gospodarczej. Absolwent specjalności Inżynieria danych jest przygotowany do uczestniczenia w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych, związanych z projektowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • działy IT firm, gdzie wiedzę informatyczną można spożytkować dla strategicznych celów biznesowych,
 • działy ekonomiczne, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy
 • pośredniczenie między projektującymi narzędzia informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw
 • szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, marketing.

Przykładowe przedmioty:

 • Teoretyczne i praktyczne podstawy inżynierii danych
 • Środowisko programistyczne dla inżynierii danych
 • Bazy danych w aplikacjach internetowych
 • Modelowanie inżynierskie
 • Przetwarzanie w chmurze
 • Wizualizacja i raportowanie danych

Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową
o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych