Inżynieria Bezpieczeństwa

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Inżynieria bezpieczeństwa łączy kwestie związane z bezpieczeństwem konstrukcji, maszyn i urządzeń technicznych z zarządzaniem, informatyką i towaroznawstwem. Student specjalizujący się w tym zakresie otrzymuje wiedzę dotyczącą zastosowania metod stochastycznych w analizie ryzyka, bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, ochrony własności intelektualnej, wytrzymałości materiałów, ochrony przed zagrożeniami wibroakustycznymi, analizy konstrukcji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Absolwent – inżynier bezpieczeństwa – przygotowany jest do projektowania i modyfikowania systemów bezpieczeństwa, identyfikowania, analizowania i eliminowania ryzyka, szybkiego reagowania na zagrożenia, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz do kontrolowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz utrzymywania właściwych warunków pracy. Posiada również ogólną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, instalacji i urządzeń technicznych. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną oraz prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.
Inżynier bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i transportowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością i BHP
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa
 • Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

 

Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)             POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową
o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych