Inżynieria Bezpieczeństwa

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Inżynieria bezpieczeństwa łączy kwestie związane z bezpieczeństwem konstrukcji, maszyn i urządzeń technicznych z zarządzaniem, informatyką i towaroznawstwem. Student specjalizujący się w tym zakresie otrzymuje wiedzę dotyczącą zastosowania metod stochastycznych w analizie ryzyka, bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, ochrony własności intelektualnej, wytrzymałości materiałów, ochrony przed zagrożeniami wibroakustycznymi, analizy konstrukcji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Absolwent – inżynier bezpieczeństwa – przygotowany jest do projektowania i modyfikowania systemów bezpieczeństwa, identyfikowania, analizowania i eliminowania ryzyka, szybkiego reagowania na zagrożenia, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz do kontrolowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz utrzymywania właściwych warunków pracy. Posiada również ogólną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, instalacji i urządzeń technicznych. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną oraz prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.
Inżynier bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i transportowych.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
  • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
  • Organizacja systemów ratownictwa
  • Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka
  • Bezpieczeństwo informacji

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych