Ubezpieczenia

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek – sobota: 8.00-16.00

tel. 74 847 70 00
rekrutacja@wwszip.pl

Ubezpieczenia OC i NNW

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu mają możliwość ubezpieczenia:

Stawki na rok akademicki 2016/2017:

  • od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
    (ubezpieczenie roczne, obowiązuje w kraju i za granicą) –
    55,00 zł
  • od odpowiedzialności cywilnej OC – UBEZPIECZENIE dla studentów fizjoterapii, dla studentów pedagogiki (ubezpieczenie roczne, obowiązuje w kraju) – 42,00 zł

 

Składkę należy wpłacać w KWESTURZE od wtorku do soboty, w godzinach 8.00-16.00
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
lub na konto uczelni
PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532
z dopiskiem
UBEZPIECZENIE OC
lub
UBEZPIECZENIE NNW

wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem, kierunkiem studiów osoby dokonującej wpłaty.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych