Rekrutacja 2018/2019

Studia  na Uczelni lub przez Internet …otwieramy świat możliwości

Zapisując się na studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie do 22 sierpnia 2018r.
Na 22 lata WSZIP Fundacja Szkolna sfinansuje Tobie OSTATNI MIESIĄC STUDIÓW! 

Zapisz się on-line  24h/dobę

 

 RODZAJ STUDIÓW KIERUNEK STUDIÓW
Studia licencjackie
Studia inżynierskie SPECJALNOŚCI

Studia magisterskie

 

 

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

 

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
 Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni)
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej  
Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia  
Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia  
Dowód osobisty do wglądu  
Dwie jednakowe fotografie (37 x 52mm)
!!! Tegoroczni absolwenci w miejsce odpisu świadectwa dojrzałości (dla kandydatów na studia I stopnia) lub odpisu dyplomu I stopnia (dla kandydatów na studia II stopnia) składają ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego lub obrony pracy dyplomowej

 

kwestionariusz studia licencjackie i inżynierskie

kwestionariusz studia magisterskie

Opłaty za studia

 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe:

 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja prowadzona jest przez cały rok;
 • procedura rekrutacji na studia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania kwoty 100 zł tytułem opłaty wstępnej za wybrany przez Kandydata kierunek studiów
  Numer konta bankowego Uczelni – PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Od Kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk Uczelni).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia (oryginał do wglądu).
 3. Umowa (druk Uczelni).
 4. Jedna fotografia (format jak do dowodu osobistego).
 5. Kwestionariusz osobowy (druk Uczelni).

Dokumenty do pobrania:

Studia podyplomowe – proces rekrutacji

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych