Rekrutacja Trwa!

Rekrutacja zimowa na studia magisterskie z Zarządzania trwa!

Zapraszamy do rejestracji on-line!

 

REKRUTACJA ZIMOWA

Studia magisterskie

Przyjazdowe lub

w Internecie!

…kształcimy liderów cyfrowej transformacji!

Studia licencjackie
Studia inżynierskie
Studia magisterskie

 

 

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od stycznia do marca,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

 

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
 Kwestionariusz osobowy (druk własny uczelni)
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  
Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia  
Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia  
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  
Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
Dwie jednakowe fotografie (37 x 52mm)

 

kwestionariusz-lic –inż -2017-2018 – od 01.08

kwestionariusz-studia-II-stopnia-2017-2018- od 01.08

Umowa 2017 2018

Opłaty za studia

 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe:

 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja prowadzona jest przez cały rok;
 • procedura rekrutacji na studia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania kwoty 100 zł tytułem opłaty wstępnej za wybrany przez Kandydata kierunek studiów

Od Kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk Uczelni).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia (oryginał do wglądu).
 3. Umowa (druk Uczelni).
 4. Jedna fotografia (format jak do dowodu osobistego).
 5. Kwestionariusz osobowy (druk Uczelni).
 6. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu).
 7. Dowód wpłaty rekrutacyjnej  100 zł na konto Uczelni:
  PKO BP S.A. o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Dokumenty do pobrania:

Studia podyplomowe – proces rekrutacji

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych