ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich , których celem jest  zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy profilaktycznej. Przeznaczone są również dla osób, pracujących z grupami ryzyka, bądź pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej pozytywnej profilaktyki i jej zastosowań praktycznych.

CEL STUDIÓW: uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych oraz zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych obejmujących:  tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej  w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu:  mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

BLOKI TEMATYCZNE:

 

 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i elementy  socjoterapii
 • Podstawy profilaktyki społecznej
 • Prawno- karne aspekty w pracy profilaktycznej
 • Współczesne zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne wywołane środkami psychoaktywnymi
 • Diagnostyka w profilaktyce
 • Przemoc i agresja w relacjach społecznych i indywidualnych. Programy pomocowe
 • Subkultury i sekty w obszarze pracy profilaktycznej
 • Warsztat komunikacji i integracji interpersonalnej
 • Biomedyczne podstawy pracy profilaktycznej a zachowania ryzykowne
 • Metodyka profilaktycznej pracy warsztatowej
 • Warsztat rozwoju osobistego
 • Profilaktyka instytucjonalna
 • Budowanie programów profilaktycznych- metodyka
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3050 zł 3200 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych