ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności osoby pracujące lub zainteresowane pracą w instytucjach publicznych, w komórkach związanych z zarządzaniem jakością. W szczególności na takich stanowiskach jak:

 • Pełnomocnik ds. zarządzania jakością,
 • Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej,
 • Audytor wewnętrzny,
 • Kierownik działu zapewnienia jakości.

CEL STUDIÓW: przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki instytucji publicznych

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Zarządzanie organizacjami sektora publicznego
 • Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM)
 • Narzędzia i systemy zarządzania jakością
 • Kontrola zarządcza w administracji publicznej
 • System zarządzania jakością ISO
 • Satysfakcja klienta w zarządzaniu jakością organizacji publicznej
 • Przegląd systemów i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w organizacjach publicznych
 • Narzędzia planowania działań doskonalących
 • Zarządzanie projektami w instytucjach publicznych
 • Techniki zarządzania jakością
 • Model Doskonałości EFQM
 • Doskonalenie organizacji przy użyciu Modelu Samooceny CAF
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w instytucjach publicznych
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3100 zł lub 12 x 259 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych