WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia, z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz umiejętności metodyczne jakie słuchacz zdobędzie podczas studiów pozwolą mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach wychowania w przedszkolu oraz klasach I-III. Będzie potrafił w kompleksowy sposób realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze. Będzie nie tylko posiadał wiedzę z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć, m.in w obszarach edukacji polonistycznej, matematycznej i artystycznej.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Zaburzenia zachowania i emocji
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 4. Pedagogika przedszkolna
 5. Pedagogika wczesnoszkolna
 6. Pedagogika zabawy
 7. Elementy logopedii
 8. Edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczna, przyrodnicza, techniczna
 9. Planowanie dydaktyczne
 10. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 11. Emisja i higiena głosu
 12. Metodyka i dydaktyka
 13. Praktyka pedagogiczna

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 4105 zł 4255 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych