WSPÓŁCZESNY TRENER EDUKATOR | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia dedykowane są absolwentom studiów wyższych  posiadającym doświadczenie w pracy z grupami, w szczególności: trenerom-freelancerom działającym niezależnie na rynku, trenerom wewnętrznym pracującym w firmach i organizacjach, szkoleniowcom z sektora ngo, animatorom kultury, edukatorom pracującym wg standardów szkoleniowych: nauczycielom, wykładowcom, facylitatorom.

CEL STUDIÓW: przekazanie praktycznej wiedzy oraz wskazanie przydatnych narzędzi niezbędnych do pracy trenerów poszukujących innowacyjnych narzędzi, inspiracji i mistrzowskiego spojrzenia na swój styl pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poznanie różnorodnych podejść prowadzących do zwiększenia efektywności szkoleniowej i lepszej pracy z grupami; pracę nad sobą i zbudowanie koncepcji własnej marki.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  warsztatów odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej
 2. Psychologia sukcesu i praktyczna  psychologia stosowana – w pracy z osobą i grupą
 3. Zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności
 4. Analiza potrzeb szkoleniowych
 5. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń
 6. Warsztat pracy trenera – praktyka na poziomie zaawansowanym
 7. Nowoczesne techniki wspierające pracę trenera
 8. Efektywność procesów szkoleniowych –ujęcie praktyczne
 9. Nowoczesny trener – narzędzia i innowacje
 10. Marka trener na współczesnym rynku
 11. Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy trenera
 12. Opracowanie programów i projektowanie sesji szkoleniowej
 13. Superwizja własnej pracy trenerskiej
 14. Prowadzenie biznesu szkoleniowego
 15. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3450 zł 3600 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych