WSPÓŁCZESNY TRENER EDUKATOR

od 321 zł 359 zł

Rozpoczęcie zajęć
10 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Trener Edukator – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia dedykowane są absolwentom studiów wyższych  posiadającym doświadczenie w pracy z grupami, w szczególności: trenerom-freelancerom działającym niezależnie na rynku, trenerom wewnętrznym pracującym w firmach i organizacjach, szkoleniowcom z sektora ngo, animatorom kultury, edukatorom pracującym wg standardów szkoleniowych: nauczycielom, wykładowcom, facylitatorom.

CEL STUDIÓW: przekazanie praktycznej wiedzy oraz wskazanie przydatnych narzędzi niezbędnych do pracy trenerów poszukujących innowacyjnych narzędzi, inspiracji i mistrzowskiego spojrzenia na swój styl pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poznanie różnorodnych podejść prowadzących do zwiększenia efektywności szkoleniowej i lepszej pracy z grupami; pracę nad sobą i zbudowanie koncepcji własnej marki.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  warsztatów odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej
 2. Psychologia sukcesu i praktyczna  psychologia stosowana – w pracy z osobą i grupą
 3. Zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności
 4. Analiza potrzeb szkoleniowych
 5. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń
 6. Warsztat pracy trenera – praktyka na poziomie zaawansowanym
 7. Nowoczesne techniki wspierające pracę trenera
 8. Efektywność procesów szkoleniowych –ujęcie praktyczne
 9. Nowoczesny trener – narzędzia i innowacje
 10. Marka trener na współczesnym rynku
 11. Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy trenera
 12. Opracowanie programów i projektowanie sesji szkoleniowej
 13. Superwizja własnej pracy trenerskiej
 14. Prowadzenie biznesu szkoleniowego
 15. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3850 zł 4300 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych