WCZESNE, WIELOASPEKTOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WCZESNA INTERWENCJA) | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym – psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach), przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

CEL STUDIÓW: przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie tego rozwoju; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

ORGANIZACJA WYKŁADÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać będą się w systemie zjazdów soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godzin).

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Rozwój psychoruchowy dziecka
2. Podłoża zaburzeń rozwojowych
3. Psychologia rozwojowa
4. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 3. roku życia
5. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 7. roku życia
6. Neurologia dziecięca
7. Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
8. Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka
9. Stymulowanie rozwoju małego dziecka – wybrane formy i metody pracy
10. Wczesna interwencja – podstawy teoretyczne
11. Diagnoza funkcjonalna – wczesna interwencja logopedyczna
12. Terapia dzieci z różnymi dysfunkcjami
13. Metody diagnozy autyzmu oraz metodyka pracy z dziećmi z autyzmem
14. Polski system opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
15. Wczesne wspomaganie z dysfunkcją mowy i języka
16. Budowa indywidualnych programów terapeutycznych
17. Praktyka zawodowa
18. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3100 zł 3250 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych