WCZESNE, WIELOASPEKTOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WCZESNA INTERWENCJA) | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Wczesna interwencja – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe Wczesne, Wieloaspektowe Wspomaganie Rozwoju Dziecka, adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym – psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach), przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

CEL STUDIÓW: przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie tego rozwoju; wczesna interwencja; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

ORGANIZACJA WYKŁADÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać będą się w systemie zjazdów soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Rozwój psychoruchowy dziecka
2. Podłoża zaburzeń rozwojowych
3. Psychologia rozwojowa
4. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 3. roku życia
5. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 7. roku życia
6. Neurologia dziecięca
7. Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju
8. Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka
9. Stymulowanie rozwoju małego dziecka – wybrane formy i metody pracy
10. Wczesna interwencja – podstawy teoretyczne
11. Diagnoza funkcjonalna – wczesna interwencja logopedyczna
12. Terapia dzieci z różnymi dysfunkcjami
13. Metody diagnozy autyzmu oraz metodyka pracy z dziećmi z autyzmem
14. Polski system opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
15. Wczesne wspomaganie z dysfunkcją mowy i języka
16. Budowa indywidualnych programów terapeutycznych
17. Praktyka zawodowa
18. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Promocja 650 zł TANIEJ
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 3550 zł 3850 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 15 lub 18

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych