TUTORING I COACHING W EDUKACJI | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia skierowane są do osób pracujących w obszarze edukacji i wychowania, których działalność związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami: nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie dydaktycznej skuteczności i długotrwałości efektów nauczania. Student wyposażony w nowoczesne narzędzia będzie w stanie skutecznie zmotywować ucznia, rozwinąć jego mocne strony. Uczestnicząc w warsztatach uczestnicy studiów poznają zarówno specyfikę pracy Tutora i Coacha, poznają jej styl, odmiany, ale także zdobędą bardzo konkretne narzędzia do pracy w ich codziennym zadaniu – towarzyszeniu uczniowi i jego rodzicom w jego rozwoju.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 2. Psychologia emocji i motywacji
 3. Psychologia coachingu i rozwoju kreatywności
 4. Warsztat pracy z grupą – trening interpersonalny
 5. Warsztat twórczego rozwiązywania problemów – warsztat nowatorskich projektów
 6. Warsztat umiejętności trenerskich – budowanie grupy i relacji wspierających proces uczenia się
 7. Warsztat umiejętności współpracy z rodzicami
 8. Tutoring w nauczaniu – organizacja tutoringu szkolnego – rodzaje, sposoby wdrażania, przykłady dobrych praktyk
 9. Współpraca tutora z rodzicami uczniów/podopiecznych.
 10. Praca metodą case study w tutoringu
 11. Praca na zasobach ucznia i tutora – warsztat praktyka
 12. Przywództwo coachingowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
 13. Narzędzia coachingowe przydatne w pracy nauczyciela
 14. Prowadzenie rozmów wychowawczych metodą coachingową – warsztat praktyka
 15. Praca z potencjałem ucznia w perspektywie jego kariery zawodowej
 16. Programy i projekty rozwoju w tutoringu i coachingu
 17. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3600 zł lub 12 x 300 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych