fbpx

TUTORING I COACHING W EDUKACJI

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4420 zł 3770 zł 3393 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia skierowane są do osób pracujących w obszarze edukacji i wychowania, których działalność związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami: nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie dydaktycznej skuteczności i długotrwałości efektów nauczania. Student wyposażony w nowoczesne narzędzia będzie w stanie skutecznie zmotywować ucznia, rozwinąć jego mocne strony. Uczestnicząc w warsztatach uczestnicy studiów poznają zarówno specyfikę pracy Tutora i Coacha, poznają jej styl, odmiany, ale także zdobędą bardzo konkretne narzędzia do pracy w ich codziennym zadaniu – towarzyszeniu uczniowi i jego rodzicom w jego rozwoju.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 2. Psychologia emocji i motywacji
 3. Psychologia coachingu i rozwoju kreatywności
 4. Warsztat pracy z grupą – trening interpersonalny
 5. Warsztat twórczego rozwiązywania problemów – warsztat nowatorskich projektów
 6. Warsztat umiejętności trenerskich – budowanie grupy i relacji wspierających proces uczenia się
 7. Warsztat umiejętności współpracy z rodzicami
 8. Tutoring w nauczaniu – organizacja tutoringu szkolnego – rodzaje, sposoby wdrażania, przykłady dobrych praktyk
 9. Współpraca tutora z rodzicami uczniów/podopiecznych.
 10. Praca metodą case study w tutoringu
 11. Praca na zasobach ucznia i tutora – warsztat praktyka
 12. Przywództwo coachingowe w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
 13. Narzędzia coachingowe przydatne w pracy nauczyciela
 14. Prowadzenie rozmów wychowawczych metodą coachingową – warsztat praktyka
 15. Praca z potencjałem ucznia w perspektywie jego kariery zawodowej
 16. Programy i projekty rozwoju w tutoringu i coachingu
 17. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych