SZKOLNY KOORDYNATOR DS. CUDZOZIEMCÓW | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne planujący podjąć pracę w charakterze szkolnego koordynatora ds. cudzoziemców, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego i integracyjnego w klasach wielokulturowych}

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora ds. cudzoziemców odpowiedzialnego za prawidłową edukację dzieci cudzoziemskich, która  łączy edukację międzykulturową i edukacją wielokulturową z kształtowaniem kompetencji społecznych potrzebnych uczniom i nauczycielom do życia w wielokulturowym otoczeniu.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
220 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Pedagogika międzykulturowa
 • Systemy edukacyjne na świecie
 • Socjologia migracji
 • Ustawodawstwo społeczne
 • Migracje i pomoc migrantom
 • Problemy dzieci cudzoziemców w polskiej szkole
 • Dziedzictwo narodowe i kulturowe imigrantów
 • Prawa człowieka a edukacja wielokulturowa
 • Współczesne problemy pedagogiki religii i kultury
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Praca z rodziną ucznia cudzoziemskiego
 • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne
 • Bariery i trudności wielokulturowej egzystencji
 • Zadania opiekuna-koordynatora ds. cudzoziemców
 • Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3500 zł lub 12 x 292 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych