SZKOLNY KOORDYNATOR DS. CUDZOZIEMCÓW

od 330 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne planujący podjąć pracę w charakterze szkolnego koordynatora ds. cudzoziemców, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego i integracyjnego w klasach wielokulturowych}

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora ds. cudzoziemców odpowiedzialnego za prawidłową edukację dzieci cudzoziemskich, która  łączy edukację międzykulturową i edukacją wielokulturową z kształtowaniem kompetencji społecznych potrzebnych uczniom i nauczycielom do życia w wielokulturowym otoczeniu.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
220 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Pedagogika międzykulturowa
 • Systemy edukacyjne na świecie
 • Socjologia migracji
 • Ustawodawstwo społeczne
 • Migracje i pomoc migrantom
 • Problemy dzieci cudzoziemców w polskiej szkole
 • Dziedzictwo narodowe i kulturowe imigrantów
 • Prawa człowieka a edukacja wielokulturowa
 • Współczesne problemy pedagogiki religii i kultury
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Praca z rodziną ucznia cudzoziemskiego
 • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne
 • Bariery i trudności wielokulturowej egzystencji
 • Zadania opiekuna-koordynatora ds. cudzoziemców
 • Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 3960 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych