REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli i osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym pragnących zdobyć przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo–wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Regulacje prawne dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych
 2. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 3. Podstawy rewalidacji i rehabilitacji
 4. Podstawy terapii logopedycznej
 5. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową
 6. Praca z dzieckiem niewidomym lub niedowidzącym
 7. Praca z dzieckiem głuchym lub niedosłyszącym
 8. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 10. Praca z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi
 11. Praca z uczniem zdolnym
 12. Praktyka pedagogiczna

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 962 zł
Koszt Studiów: 3535 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych