REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli i osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym pragnących zdobyć przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi orza z niepełnosprawnościami w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

CEL STUDIÓW: Uzyskanie kwalifikacji oraz praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na udzielenie profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w uczeniu się oraz z niepełnosprawnością  w placówkch ogólnodostępnych i integracyjnych. Studia przygotowują również do pracy z uczniem zdolnym. Podczas zajęć słuchacz pozna m.in. metody diagnostyczne oraz formy prowadzenia specjalistycznych zajęć, w tym rewalidacyjnych, które mają pomóc dziecku w zwiększaniu jego szans edukacyjnych oraz funkcjonowaniu w środowsisku społecznym.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Regulacje prawne dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych i tworzenie programów udzielanej pomocy
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
 4. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Edukacja integracyjna
 6. Podstawy terapii logopedycznej
 7. Praca z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością ruchową
 8. Praca z dzieckiem,  uczniem słabo widzącym
 9. Praca z dzieckiem,  uczniem słabo słyszącym
 10. Praca z dzieckiem, uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Praca z uczniem niepełnosprawnym z zaburzonym zachowaniem
 12. Praca z uczniem niepełnosprawnym a zdolnym
 13. Metodyka zajęć rewalidacyjnych
 14. Rewalidacja przez sztukę
 15. Funkcjonowanie dzieci i mlodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku społecznym.
 16. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3740 zł lub 12 x 312 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych