REKLAMA I PUBLIC RELATIONS DLA NAUCZYCIELI; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, m. in. w zawodach: technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk oraz przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Organizacja i techniki reklamy
 2. Rachunek kosztów działalności marketingowej
 3. Marketing w reklamie
 4. Grafika komputerowa
 5. Techniki dystrybucji i sprzedaży
 6. Elementy towaroznawstwa
 7. Prawo, etyka i kultura zawodowa
 8. Public relations
 9. Badania marketingowe
 10. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej
 11. Etyka działalności reklamowej
 12. Techniki multimedialne
 13. Zasady kompozycji obrazów
 14. Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 15. Metody przetwarzania wideo
 16. Podstawy montażu wideo
 17. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 18. Seminarium dyplomowe
 19. Praktyka pedagogiczna

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 768 zł
Koszt Studiów: 2955 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych