REKLAMA I PUBLIC RELATIONS DLA NAUCZYCIELI

od 260 zł

Rozpoczęcie zajęć
10 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.  Program studiów skierowany jest do nauczycieli chcących nauczać przedmiotów związanych z marketingiem, promocja oraz reklamą.

Celem studiów jest przygotowanie kadry specjalistów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych kształcących w zawodzie: Technik organizacji reklamy. Studia przygotowują nauczycieli do przekazywania wiedzy dotyczącej organizacji działań promocyjno-reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik graficznych. Program studiów przygotowuje do nauczania przedmiotów związanych z kwalifikacja AU29 (A26), Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz kwalifikacją AU 30 (A27), Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

LICZBA GODZIN:
372 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Organizacja i techniki reklamy
 2. Rachunek kosztów działalności marketingowej
 3. Marketing w reklamie
 4. Grafika komputerowa
 5. Techniki dystrybucji i sprzedaży
 6. Elementy towaroznawstwa
 7. Prawo, etyka i kultura zawodowa
 8. Public relations
 9. Badania marketingowe
 10. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej
 11. Etyka działalności reklamowej
 12. Techniki multimedialne
 13. Zasady kompozycji obrazów
 14. Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 15. Metody przetwarzania wideo
 16. Podstawy montażu wideo
 17. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 18. Seminarium dyplomowe
 19. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 3900 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych