PSYCHOGERONTOLOGIA (SPECJALISTA D/S SENIORÓW) | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujące lub chcące pracować z seniorami, a także osoby sprawujące opiekę nad seniorami. Jest to również oferta rozszerzenia umiejętności między innymi dla fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz  pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej, pracowników uzdrowisk i organizacji turystycznych, pracowników organizacji pozarządowych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów do pracy z seniorem –  zarówno w obszarze opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów,

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Psychologia starzenia się i starości
 • Okres późnej dorosłości w ujęciu biologicznym – geriatria i psychogeriatria
 • Instytucjonalne wsparcie ludzi starszych
 • Metodyka pracy opiekuńczej z ludźmi starszymi
 • Odżywianie w późnej dorosłości
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się
 • Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów
 • Aktywizacja poznawcza seniora
 • Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem
 • Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem
 • Aktywność fizyczna w późnej dorosłości
 • Podstawy pielęgnowania osób starszych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praca socjalna z seniorami
 • Seminarium dyplomowe

 

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3790 zł
Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych