PSYCHOGERONTOLOGIA (SPECJALISTA D/S SENIORÓW)

od 342 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub chcących pracować z seniorami, a także osób sprawujących opiekę nad seniorami. Jest to również oferta rozszerzenia umiejętności między innymi dla fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz  pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej, pracowników uzdrowisk i organizacji turystycznych, pracowników organizacji pozarządowych. zainteresowanych  uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów do pracy z seniorem –  zarówno w obszarze opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów,

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy psychogerontologii
 • Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
 • Wsparcie psychologiczne osób starszych
 • Polityka zdrowotna i organizacja zdrowia wobec starości
 • Polityka społeczna i praca socjalna z osobami starszymi
 • Przemiany i rozpad więzi społecznych w kontekście starości
 • Metodyka organizacji czasu wolnego człowieka dorosłego
 • Warsztaty twórczości i kreatywności
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
 • Komunikacja interpersonalna z osobami starszymi i ich rodzinami
 • Kryzysy okresu starości w ujęciu pedagogicznym
 • Projekt dyplomowy

 

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 4100 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych