PSYCHOGERONTOLOGIA (SPECJALISTA D/S SENIORÓW)

od 306 zł 369 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych pracujący lub chcących pracować z seniorami, a także osób sprawujących opiekę nad seniorami. Jest to również oferta rozszerzenia umiejętności między innymi dla fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz  pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej, pracowników uzdrowisk i organizacji turystycznych, pracowników organizacji pozarządowych. zainteresowanych  uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

CEL STUDIÓW: przygotowanie specjalistów do pracy z seniorem –  zarówno w obszarze opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów,

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy psychogerontologii
 • Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
 • Wsparcie psychologiczne osób starszych
 • Polityka zdrowotna i organizacja zdrowia wobec starości
 • Polityka społeczna i praca socjalna z osobami starszymi
 • Przemiany i rozpad więzi społecznych w kontekście starości
 • Metodyka organizacji czasu wolnego człowieka dorosłego
 • Warsztaty twórczości i kreatywności
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
 • Komunikacja interpersonalna z osobami starszymi i ich rodzinami
 • Kryzysy okresu starości w ujęciu pedagogicznym
 • Projekt dyplomowy

 

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3670 zł 4420 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych