PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – PEDAGOGICZNY KURS KWALIFIKACYJNY | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny …tylko WSZIP

Przygotowanie pedagogiczne – Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która zamierza przystąpić do zawodowego nauczania w szkołach musi uzyskać i przedstawić dyplom o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych tzw. Przygotowanie pedagogiczne. Jest on bardzo ważny nie tylko w kwestii zgodności w procesie rekrutacji. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny jest bardzo przydatny w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Pomoże nam zrozumieć zachowania, zaburzenia i problemy naszych podopiecznych. Nauczy nas wielu metod, które przyczynią się pozytywnie do wyników w nauczaniu. Poczynając od tego, w jaki sposób mówić, po schematy odpowiednich zachowań. Nabędziemy wiedzę, która pomoże nam w rozwiązywaniu podstawowych problemów: jak mówić, aby uczniowie nas słuchali, co robić, gdy przeszkadzają, czy jak zachęcić ich do współpracy.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny w formie studiów podyplomowych, skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w różnych typach szkół.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju
 2. Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej
 3. Psychologia kliniczna
 4. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – diagnoza i terapia
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Zaburzenia zachowania i emocji
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Awans zawodowy nauczycieli
 10. Wychowanie a rozwój umiejętności wychowawczych
 11. Strategie i techniki nauczania, metody aktywizujące
 12. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 13. Programy profilaktyczne
 14. Pomiar dydaktyczny
 15. Metodyka i dydaktyka nauczania przedmiotów
 16. Praktyka pedagogiczna

Przygotowanie pedagogiczne przygotowane przez naszą Uczelnię to podstawowa wiedza i praktyka, która z powodzeniem pomoże nam w drodze do zostania nauczycielem. Każda osoba po ukończeniu studiów zostanie pełnowartościowym kandydatem na to stanowisko. Wiedza, którą nasi absolwenci nabywają, jest ciekawa i dotyczy wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących rozpoznawania dysleksji, dysortografii czy dysgrafii, a następnie radzenia sobie z uczniami, których dana przypadłość dotknęła. Nauczą się również panowania nad grupą, w której spotyka się uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi czy emocjonalnymi. Nabędą również przydatne umiejętności praktyczne, które posłużą na przykład w ocenie efektów pracy nauczyciela.

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania  przez Internet. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów przez Internet jest identyczny, jak po ukończeniu studiów przyjazdowych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 2955 zł 3105 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych