PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, filozofii, socjologii, teologii bądź nauk o rodzinie zatrudnione jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Adresatami oferty są także pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia uzależnienia
 2. Patologie życia społecznego
 3. Medyczne aspekty uzależnienia
 4. Podstawy wiedzy na temat uzależnień
 5. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 6. Warsztat komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych
 7. Warsztat asertywności i umiejętności wychowawczych
 8. Diagnostyka psychopedagogiczna
 9. Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień
 10. Interwencja kryzysowa i  profilaktyczna
 11. Programy profilaktyczne – konstrukcja i ewaluacja
 12. Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i ich rodzinami
 13. Metodyka pracy terapeutycznej – metody i formy terapii uzależnień
 14. Profilaktyka i terapia osób niedostosowanych społecznie
 15. System lecznictwa odwykowego w Polsce
 16. Grupy samopomocowe w leczeniu uzależnień
 17. Interdyscyplinarna współpraca w przeciwdziałaniu uzależnieniom.
 18. Praktyka

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Koszt Studiów: 3285 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych