PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ AGRESJI, PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: osoby posiadające wykształcenie wyższe (absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą) zainteresowane  uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

CEL STUDIÓW: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowisku lokalnym, podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu poradnictwa i terapii projektowania programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godziny)

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Profilaktyka w środowisku szkolnym w świetle uregulowań prawnych i priorytetów MEN
 • Praca wychowawcza i profilaktyczna w szkole
 • Norma i patologia w zachowaniu człowieka
 • Zadania i warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Medyczne aspekty uzależnień
 • Prawne aspekty przemocy i uzależnień
 • Podstawy wiedzy na temat uzależnień
 • Psychologia współuzależnienia
 • Praca profilaktyczna i terapeutyczna z zastosowaniem metody indywidualnych przypadków
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole na różnych etapach edukacyjnych – metody i techniki
 • Wiedza o procesach terapeutycznych
 • Przezwyciężanie trudności szkolnych – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Praca z rodzicami w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • Strategie terapii uzależnień
 • Psychologiczne aspekty przemocy
 • Modele oddziaływań profilaktycznych
 • Etyka w pracy terapeutycznej
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3250 zł 3400 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych