NEUROLOGOPEDIA; Przyjazdowe

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Przyjazdowe

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Słuchaczami mogą być:

 • logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
 • logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii.

CEL STUDIÓW: Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii (uzyskanie specjalności neurologopedycznej), tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry (240 godzin).

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
 2. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 3. Dysartria
 4. Afazja – diagnoza i terapia
 5. Diagnoza i terapia osób po laryngektomii
 6. Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia
 7. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych
 8. Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
 9. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
 10. Diagnoza neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem mózgu
 11. Metody neuroterapii w neurologopedii
 12. Komunikacja wspomagająca w neurologopedii
 13. Rologopedia w praktyce
 14. Seminarium dyplomowe

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1350 zł
Koszt Studiów: 3050 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych