NEUROLOGOPEDIA | na Uczelni

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Słuchaczami mogą być:

 • logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
 • logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii.

CEL STUDIÓW: Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii (uzyskanie specjalności neurologopedycznej), tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry (240 godzin).

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
 2. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 3. Dysartria
 4. Afazja – diagnoza i terapia
 5. Diagnoza i terapia osób po laryngektomii
 6. Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia
 7. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych
 8. Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
 9. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
 10. Diagnoza neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem mózgu
 11. Metody neuroterapii w neurologopedii
 12. Komunikacja wspomagająca w neurologopedii
 13. Rologopedia w praktyce
 14. Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy” są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Promocja taniej 700 zł
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 2900 zł 3250 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych