NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe Nauczyciel praktycznej nauki zawodu skierowane są do osób posiadających przygotowania pedagogicznego, które ukończyły studia drugiego stopnia (magisterskie) i chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć z obszaru praktycznej nauki zawodu..

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Program studiów pozwala przygotować nauczyciela do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w różnych specjalnościach. Absolwent będzie przygotowany na dokonywanie zmian w swoim warsztacie dydaktyczno-metodycznym związanych z postępem technicznym i dyktowanych zmianami w gospodarce krajowej i światowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

1) Tendencje rozwojowe w gospodarce globalnej
2) Przemiany edukacyjne uwzględniające kształcenie modułowe,
3) Metody i sposoby prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi
4) Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy zawodowej fizycznej i umysłowej,
5) Zasad i metod prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu,
6) Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela praktycznej nauki zawodu
7) Zasady ochrony ppoż i udzielanie pierwszej pomocy
8) Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna
9) Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym
10) Innowacyjne techniki edukacyjne
11) Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym
12) Dydaktyka w kształceniu zawodowym
13) Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
14) Praktyka zawodowa
15) Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3450 zł lub 12 x 288 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: O zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych