NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH (dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego) | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe Nauczyciel praktycznej nauki zawodu skierowane są do osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego, które ukończyły studia techniczne drugiego stopnia (magisterskie)

CEL STUDIÓW: nadanie słuchaczom kwalifikacji pedagogicznych i przygotowanie ich do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu w obszarze specjalności: elektrycznych, informatycznych, mechanicznych i budowlanych. Studia podyplomowe umożliwią uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych, itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
390 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Pedagogika ogólna
 2. Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej
 3. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 4. Podstawy dydaktyki
 5. Tendencje rozwojowe w gospodarce globalnej
 6. Przemiany edukacyjne uwzględniające kształcenie modułowe,
 7. Metody i sposoby prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi
 8. Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy zawodowej fizycznej i umysłowej,
 9. Zasad i metod prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu,
 10. Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela praktycznej nauki zawodu
 11. Zasady ochrony ppoż i udzielanie pierwszej pomocy
 12. Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna
 13. Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym
 14. Innowacyjne techniki edukacyjne
 15. Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym
 16. Dydaktyka w kształceniu zawodowym
 17. Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 18. Praktyka pedagogiczno-dydaktyczna (150h)
 19. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3950 zł lub 12 x 330 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych