NAUCZANIE ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W SZKOLE Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu i z poczty elektronicznej oraz systematyczny dostęp do sieci internetowej na czas trwania kursu.

Studia dają kwalifikacje do nauczania zajęć artystycznych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii (w tym nauczania na odległość) w nauczaniu wszystkich przedmiotów.

CEL STUDIÓW: Zapoznanie Uczestników ze specyfiką procesu dydaktycznego, a także rolą i zadaniami e-nauczyciela w kształceniu na odległość oraz budowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności warunkujących efektywną pracę nauczyciela podczas kursu realizowanego na platformie edukacyjnej. Nabycie umiejętności upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych jako środków dydaktycznych oraz kształtowania umiejętności sprawnego i krytycznego ich wykorzystywania przez uczniów. Nabycie umiejętności plastycznych i muzycznych do nauczania zajęć artystycznych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Komunikacja w Internecie
 2. Podstawy projektowania graficznego
 3. Tworzenie i edycja filmów
 4. Edycja plików muzycznych
 5. Grafika prezentacyjna
 6. Komputerowe systemy do kształcenia na odległość
 7. Media społecznościowe w edukacji
 8. Współczesne narzędzia edukacji multimedialnej
 9. Prawo autorskie i licencje
 10. Emisja głosu i sztuka prezentacji
 11. Systemy wideokonferencji
 12. Historia sztuki do (XIX w.)
 13. Wiedza o sztuce współczesnej
 14. Historia muzyki
 15. Architektura
 16. Fotografika
 17. Malarstwo
 18. Kompozycje plastyczne
 19. Sztuka nowych mediów
 20. Wybrane zjawiska i nurty kina współczesnego
 21. Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
 22. Antropologia i historia kultury
 23. Praktyka pedagogiczna

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Koszt Studiów: 3385 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych