NAUCZANIE TECHNIKI – ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem i uprawnieniami pedagogicznymi, które zamierzają nauczać przedmiotu “Technika” w szkole.

CEL STUDIÓW: Metodyczne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji nauczyciela techniki-zajęć technicznych. Obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu techniki oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Interaktywne metody edukacji|
 2. Elektrotechnika
 3. Rysunek techniczny
 4. Dydaktyka techniki
 5. Materiałoznawstwo
 6. Narzędzia i urządzenia techniczne
 7. Technologia żywienia
 8. Problemy współczesnej techniki
 9. Ergonomia i higiena pracy
 10. Podstawy ratownictwa i pomocy przedmedycznej
 11. Wychowanie komunikacyjne
 12. Zarys rozwoju techniki i postęp techniczny
 13. Wybrane zagadnienia z ergonomii i higieny pracy, bhp
 14. Kurs ratownictwa i pomocy przedmedycznej
 15. Interaktywne metody edukacji|
 16. Pomiar dydaktyczny
 17. Praktyka pedagogiczna
 18. Pracownia techniczna

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne: 3135 zł 3285 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych