TECHNIKA – NAUCZANIE TECHNIKI – ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

od 237 zł 280 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem i uprawnieniami pedagogicznymi, które zamierzają nauczać przedmiotu “Technika” w szkole.

CEL STUDIÓW: Metodyczne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji nauczyciela techniki-zajęć technicznych. Obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu techniki oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Interaktywne metody edukacji|
 2. Elektrotechnika
 3. Rysunek techniczny
 4. Dydaktyka techniki
 5. Materiałoznawstwo
 6. Narzędzia i urządzenia techniczne
 7. Technologia żywienia
 8. Problemy współczesnej techniki
 9. Ergonomia i higiena pracy
 10. Podstawy ratownictwa i pomocy przedmedycznej
 11. Wychowanie komunikacyjne
 12. Zarys rozwoju techniki i postęp techniczny
 13. Wybrane zagadnienia z ergonomii i higieny pracy, bhp
 14. Kurs ratownictwa i pomocy przedmedycznej
 15. Interaktywne metody edukacji|
 16. Pomiar dydaktyczny
 17. Praktyka pedagogiczna
 18. Pracownia techniczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe przez Internet lub na Uczelni …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne za studia: 3550 zł 4200 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych