CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Z ZAKRESU CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI W SZKOLE

od 300 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Charakterystyka kandydatów: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Liczba godzin:
425 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

Bloki tematyczne

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Elektrotechnika i instalacje elektryczne
 3. Elektronika i układy elektroniczne
 4. Hydraulika
 5. Podstawy automatyki
 6. Podstawy konstrukcji maszyn
 7. Materiałoznawstwo
 8. Montaż, uruchomianie urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła
 9. Ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła
 10. Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła
 11. Naprawa oraz modernizacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła
 12. Organizacja prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła
 13. Demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła
 14. Metodyka i dydaktyka
 15. Praktyka pedagogiczna
 16. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4500 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych