fbpx

NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE – TECHNIK REKLAMY

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4200 zł 3550 zł 3195 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych (posiadający przygotowanie pedagogiczne) chcący zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych objętych programem studiów w ramach kształcenia w zawodzie – technik reklamy

CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – technik reklamy (333907), a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu wykonywania przekazu reklamowego oraz zarządzania kampanią reklamową. Studia obejmują treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

PGF.07 – Wykonywanie przekazu reklamowego;

PGF.08 – Zarządzanie kampanią reklamową.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

Czas trwania: 3 semestry  x 5 miesięcy 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Organizacja i techniki reklamy
 • Przygotowanie elementów strategii reklamowej,
 • Przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • Produkcja reklamy
 • Rachunek kosztów działalności marketingowej
 • Marketing w reklamie
 • Grafika komputerowa
 • Techniki dystrybucji i sprzedaży
 • Prawo, etyka i kultura zawodowa
 • Badania marketingowe
 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej
 • Etyka działalności reklamowej
 • Techniki multimedialne
 • Zasady kompozycji obrazów
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych (Rola i warsztat pracy nauczyciela)
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych