FRYZJERSTWO – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE USŁUG FRYZJERSKICH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 287 zł

Rozpoczęcie zajęć
24 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich w szkole.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne – do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem. Program został poszerzony o techniki reklamy i trening biznesu.

LICZBA GODZIN:
390 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wstęp do fryzjerstwa
 2. Procedury i organizacja salonu fryzjerskiego
 3. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 4. Stylizacja fryzur
 5. Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie
 6. Organizacja i technika obsługi konsumenta
 7. Organizacja i technika reklamy
 8. Techniki fryzjerskie
 9. Public relations
 10. Trening biznesu
 11. Metodyka i dydaktyka
 12. Praktyka pedagogiczna
 13. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4300 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych