NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI W SZKOLE | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

Charakterystyka kandydatów: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik technologii żywienia

Czas trwania: Studia trwają 3 semestry

Bloki tematyczne

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 3. Drobnoustroje w przemyśle spożywczym
 4. Zagrożenia środowiska związane z przetwórstwem żywności
 5. Mechanika techniczna i elektrotechnika, instalacje elektryczne
 6. Konstrukcja maszyn
 7. Wytwarzanie półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym
 8. Magazynowanie i produktów w przemyśle spożywczym
 9. Badania laboratoryjne w przemyśle spożywczym
 10. Organizowanie i nadzór nad produkcją procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
 11. Podstawy automatyki
 12. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym
 13. Obsługa i eksploatacja  maszyn i urządzeń automatyki przemysłowej
 14. Metodyka i dydaktyka
 15. Praktyka
 16. Pracownia

Opłaty

Czesne: 3235 zł 3385 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych