fbpx

GRAFIKA I POLIGRAFIA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU TECHNIKI GRAFIKI POLIGRAFII CYFROWEJ W SZKOLE

Rozpoczęcie zajęć
25 września 2022

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4800 zł 4150 zł 3735 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania do nauczania przedmiotów w zakresie techniki poligraficznej w szkole.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie kadry nauczycielskiej pod względem metodycznym, dydaktycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć z zastosowaniem najnowszej wiedzy i standardów dotyczących techniki poligraficznej. Podczas studiów słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności do realizowania całokształtu działań związanych z nauczaniem o wydrukach książek, czasopism, gazet, broszur czy materiałów reklamowych. Będzie potrafił nauczać jak wykonać skład tekstu, druk nakładu, przedstawiać koncepcję edytorską, dobierać do tekstu danej publikacji krój i stopień czcionki i określać formę zewnętrzną drukowanego nakładu, posługując się przy tym urządzeniami komputerowymi. Będzie potrafił nauczać o budowie maszyn poligraficznych, jak wykorzystywać w swojej pracy podstawowe urządzenia elektrotechniczne, maszyny drukujące różnych konstrukcji oraz ich osprzęt.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do poligrafii
 2. Techniki drukowania
 3. Procesy introligatorskie i wykończeniowe
 4. Projektowanie obiektów grafiki wektorowej
 5. Projektowanie obiektów grafiki bitmapowej
 6. Projektowanie akcydensów
 7. Projektowanie książek i druków
 8. Projektowanie publikacji elektronicznych
 9. Maszyny i urządzenia cyfrowe
 10. Praktyka pedagogiczna
 11. Pracownia techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
 12. Modelowanie i drukowanie 3D
 13. Drukowanie cyfrowe
 14. Samokształcenie kierowane
  + przedmioty dodatkowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych