POJAZDY SAMOCHODOWE – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU TECHNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 287 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów z zakresu techniki pojazdów samochodowych w szkole.

CEL STUDIÓW: Przygotowanie kadry nauczycielskiej pod względem metodycznym, dydaktycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć z zastosowaniem najnowszej wiedzy i standardów dotyczących współczesnej techniki pojazdów samochodowych. W ramach przedmiotów prowadzonych na studiach słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z  zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych, eksploatacji układów mechanicznych i mechatronicznych, procesów diagnostyki, czy przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych.

LICZBA GODZIN:
415 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki i robotyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Elektronika
 8. Budowa pojazdów samochodowych
 9. Diagnostyka i naprawa  zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 10. Diagnostyka i naprawa  elektrycznych i elektronicznych podzespołów
 11. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 12. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów
 13. Metodyka i dydaktyka
 14. Praktyka pedagogiczna
 15. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4300 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych