GRAFIKA – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ | …przez Internet

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia ...przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: ...przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów dotyczących techniki cyfrowych procesów graficznych.

CEL STUDIÓW: Metodyczne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do nauczania przedmiotów z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej w szkole. Studia obejmują kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie w/w przedmiotu, oraz przygotowania dydaktycznego do jego nauczania.

LICZBA GODZIN:
425 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3910 zł 4160 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych