ELEKTR.-BUDOWLANE – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNO – BUDOWLANYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 244 zł 287 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Charakterystyka kandydatów: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów elektryczno-budowlanych w szkole.

CEL STUDIÓW: Nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia przedmiotów w obszarze specjalności elektrycznych i budowlanych. Podczas studiów słuchacz nabędzie kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

Bloki tematyczne

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Maszyny i urządzenia elektryczne, montaż
 8. Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych
 9. Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, malarskich, posadzkowo-okładzinowych
 10. Montaż konstrukcji budowlanych i suchej zabudowy
 11. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 12. Instalacje gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 13. Metodyka i dydaktyka
 14. Praktyka pedagogiczna
 15. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3650 zł 4300 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych