PRAWO – NAUCZANIE PODSTAW PRAWA W SZKOLE

od 280 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do nauczycieli poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania  podstaw prawa  w szkole.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy prawa cywilnego (osoba fizyczna i prawna, formy czynności prawnych, zobowiązania)
 2. Podstawy prawa administracyjnego (formy działania administracji, struktura organów administracji, zadania, źródła prawa)
 3. Podstawy prawa pracy (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, dokumentacja stosunku pracy)
 4. Prawo autorskie, ochrona danych
 5. Prawo konstytucyjne
 6. Prawoznawstwo
 7. Socjologia prawa
 8. Etyka prawnicza
 9. Historia państwa i prawa polskiego
 10. Metodyka i dydaktyka
 11. Praktyka

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4200 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych