MATEMATYKA – NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

od 296 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Matematyka – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania kwalifikacji pozwalających na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia obejmują kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki, oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

LICZBA GODZIN:
360 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Analiza matematyczna
 2. Geometria euklidesowa
 3. Algebra
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Metodyka i dydaktyka nauczania matematyki w szkole
 6. Projektowanie dydaktyczne
 7. Emisja i higiena głosu
 8. Aktywizujące metody nauczania
 9. Technologie informatyczne
 10. Podstawy informatyki
 11. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4440 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych