fbpx

MATEMATYKA – NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Rozpoczęcie zajęć
11 września 2022 r.

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4800 zł 4150 zł 3735 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat 0%

Matematyka – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania kwalifikacji pozwalających na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia obejmują kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki, oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

LICZBA GODZIN:
360 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Analiza matematyczna
 2. Geometria euklidesowa
 3. Algebra
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Metodyka i dydaktyka nauczania matematyki w szkole
 6. Projektowanie dydaktyczne
 7. Emisja i higiena głosu
 8. Aktywizujące metody nauczania
 9. Technologie informatyczne
 10. Podstawy informatyki
 11. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych