NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOŁACH ŚREDNICH | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL STUDIÓW: Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania kwalifikacji pozwalających na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkołach średnich. Studia obejmują kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie matematyki, oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Analiza matematyczna
 2. Geometria euklidesowa
 3. Algebra
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Metodyka i dydaktyka nauczania matematyki w szkole
 6. Projektowanie dydaktyczne
 7. Emisja i higiena głosu
 8. Aktywizujące metody nauczania
 9. Technologie informatyczne
 10. Podstawy informatyki
 11. Praktyka pedagogiczna

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 3350 zł 3500 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych