NAUCZANIE FILOZOFII W SZKOLE; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli – absolwentów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania filozofii bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

Celem Studiów Podyplomowych „Nauczanie filozofii w szkole” jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu filozofii na poziomie szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Filozofia starożytna i średniowieczna
 2. Filozofia nowożytna
 3. Filozofia społeczna,
 4. Filozofia kultury i sztuki
 5. Współczesne problemy filozofii: relatywizm, antyrelatywizm, feminizm
 6. Współczesne dylematy moralne
 7. Filozofia dialogu
 8. Coaching w nauczaniu filozofii
 9. Dydaktyka:
  1. założenia podstawy programowej nauczania filozofii
  2. nauczanie analizy tekstu filozoficznego
  3. nauczanie filozofii na różnych etapach edukacyjnych
 10. Praktyka pedagogiczna

 

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 995 zł
Koszt Studiów: 3285 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych