MENEDŻER W PRZEMYŚLE 4.0 | …przez Internet

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia ...przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: ...przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności managerowie zarządzający, którzy chcą wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży, HR oraz inżynierowie rozwijający karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej

CEL STUDIÓW: przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle oraz doskonalenie kompetencji managerskich kluczowych do wdrażania strategii cyfryzacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Przemysł 4.0 – istota i założenia koncepcji
 2. Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0
 3. Nowe technologie i rozwiązania 4.0 dla produkcji
 4. Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży
 5. Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 6. Manager Przemysłu 4.0
 7. Wirtualna rzeczywistość w biznesie
 8. Technologie wspierające transformację cyfrową
 9. Ewolucja Business Intelligence
 10. Narzędzia analityczne i zarządzanie danymi firmy (ERP, BI) – integracja danych w łańcuchu wartości
 11. Zarządzanie zmianą
 12. Spotkanie z praktykiem
 13. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3750 zł 4000 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych