MENEDŻER W PRZEMYŚLE 4.0 | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności managerowie zarządzający, którzy chcą wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży, HR oraz inżynierowie rozwijający karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej

CEL STUDIÓW: przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle oraz doskonalenie kompetencji managerskich kluczowych do wdrażania strategii cyfryzacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Przemysł 4.0 – istota i założenia koncepcji
 2. Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0
 3. Nowe technologie i rozwiązania 4.0 dla produkcji
 4. Cyfrowa transformacja w marketingu i sprzedaży
 5. Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 6. Manager Przemysłu 4.0
 7. Wirtualna rzeczywistość w biznesie
 8. Technologie wspierające transformację cyfrową
 9. Ewolucja Business Intelligence
 10. Narzędzia analityczne i zarządzanie danymi firmy (ERP, BI) – integracja danych w łańcuchu wartości
 11. Zarządzanie zmianą
 12. Spotkanie z praktykiem
 13. Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 4000 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych