MENADŻER SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności  aktualni lub przyszli pracownicy oświaty a także osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę o szkolnictwie branżowym oraz rynku pracy

CEL STUDIÓW: jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie dostosowywania działania szkoły kształcącej zawodowo do oczekiwań rynku pracy., a w szczególności poznania dobrych praktyk w zakresie budowania współpracy z otoczeniem instytucjonalnym szkół zawodowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń, warsztatów i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Przywództwo edukacyjne
 • Formy współpracy i partnerstwa szkół i pracodawców
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie talentem w organizacji
 • Kluczowe zagadnienia rynku pracy (dla menadżerów oświaty)
 • Szkolnictwo branżowe i rynek pracy w badaniach
 • Budowanie marki szkoły na rynku pracy
 • Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 • Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela szkoły brażowej
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3600 zł
Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych