MENADŻER SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO | na Uczelni lub przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności  aktualni lub przyszli pracownicy oświaty a także osoby chcące zwiększyć swoją wiedzę o szkolnictwie branżowym oraz rynku pracy

CEL STUDIÓW: jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie dostosowywania działania szkoły kształcącej zawodowo do oczekiwań rynku pracy., a w szczególności poznania dobrych praktyk w zakresie budowania współpracy z otoczeniem instytucjonalnym szkół zawodowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń, warsztatów i  praktyk odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Przywództwo edukacyjne
 • Formy współpracy i partnerstwa szkół i pracodawców
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie talentem w organizacji
 • Kluczowe zagadnienia rynku pracy (dla menadżerów oświaty)
 • Szkolnictwo branżowe i rynek pracy w badaniach
 • Budowanie marki szkoły na rynku pracy
 • Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 • Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela szkoły brażowej
 • Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3600 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych