LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU; Przyjazdowe

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe

Ilość semestrów: 4

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe na następujących kierunkach: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo.
Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

CZAS TRWANIA: Studia trwają cztery semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Biomedyczne, lingwistyczne i psychopedagogiczne podstawy logopedii
  2. Patologia w komunikacji językowej (istota i przyczyny zaburzeń, rozpoznawanie i różnicowanie objawów)
  3. Metodyka postępowania logopedycznego-diagnozowanie i terapia logopedyczna
  4. Profilaktyka logopedyczna, emisja głosu
  5. Praktyka

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1050 zł
Koszt Studiów: 5000 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych