GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII | na Uczelni

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni

Gimnastyka korekcyjna – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.

CEL STUDIÓW: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zająć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej poszerzoną o elementy fizjoterapii. Słuchacz podczas studiów nabędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz niwelowania ich (w miarę możliwości) poprzez zastosowanie różnych rodzajów rehabilitacji i fizykoterapii.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
 2. Anatomia
 3. Podstawy fizykoterapii
 4. Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 5. Podstawy antropomotoryki
 6. Psychopatologia rozwoju
 7. Psychologia rozwojowa
 8. Teoria i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 9. Podstawy rehabilitacji
 10. Fizjologia ogólna
 11. Dysfunkcje narządów ruchu, wady postawy
 12. Muzyczne środki ruchowe
 13. Metodyka pływania, zabawy i gry ruchowe
 14. Ratownictwo przedmedyczne
 15. Elementy masażu
 16. Metodyka i dydaktyka
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe- Gimnastyka korekcyjna skierowane są dla kandydatów, posiadających dyplom następujących kierunków: wychowanie fizyczne, nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne oraz absolwentów uczelni, kształcących w kierunkach zbliżonych do gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Program studiów- gimnastyka korekcyjna obejmuje treści interdyscyplinarne z zakresu: anatomii, biologii, pedagogiki, psychologii czy fizykoterapii. W ten sposób uczestnik zajęć zdobywa wszechstronną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, co w przyszłości ułatwia holistyczne podejście do pacjenta oraz efektywne nawiązanie kontaktu, a w dalszych etapach- terapię.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z elementami anatomii, biomedycznej aktywności ruchowej oraz poszczególnych ćwiczeń fizykoterapeutycznych. Poznają normę zdrowotną, jak i niezbędne w ich dalszej pracy dysfunkcje i zaburzenia. Wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu działania ciała, jak i psychiki, które w równym stopniu oddziałują na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Program obejmuje również: elementy masażu, gry i zabawy oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat po ukończeniu studiów, trwających 350 godzin, posiada kompetencje w zakresie teoretycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wzbogaconej treściami fizjoterapeutycznymi. Specjalistyczna wiedza pozyskana w toku nauczania dotyczy m.in. umiejętności diagnozowania postaw ciała oraz stosowania metod, niwelujących wykrytą wadę w zakresie rehabilitacji oraz fizykoterapii.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3990 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych