GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII

od 287 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni

Gimnastyka korekcyjna – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla absolwentów wychowania fizycznego, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz osób legitymujących się wyższym wykształceniem o specjalności pokrewnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.

CEL STUDIÓW: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zająć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej poszerzoną o elementy fizjoterapii. Słuchacz podczas studiów nabędzie m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz niwelowania ich (w miarę możliwości) poprzez zastosowanie różnych rodzajów rehabilitacji i fizykoterapii.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej
 2. Anatomia
 3. Podstawy fizykoterapii
 4. Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 5. Podstawy antropomotoryki
 6. Psychopatologia rozwoju
 7. Psychologia rozwojowa
 8. Teoria i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 9. Podstawy rehabilitacji
 10. Fizjologia ogólna
 11. Dysfunkcje narządów ruchu, wady postawy
 12. Muzyczne środki ruchowe
 13. Metodyka pływania, zabawy i gry ruchowe
 14. Ratownictwo przedmedyczne
 15. Elementy masażu
 16. Metodyka i dydaktyka
 17. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe- Gimnastyka korekcyjna skierowane są dla kandydatów, posiadających dyplom następujących kierunków: wychowanie fizyczne, nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne oraz absolwentów uczelni, kształcących w kierunkach zbliżonych do gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Program studiów- gimnastyka korekcyjna obejmuje treści interdyscyplinarne z zakresu: anatomii, biologii, pedagogiki, psychologii czy fizykoterapii. W ten sposób uczestnik zajęć zdobywa wszechstronną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, co w przyszłości ułatwia holistyczne podejście do pacjenta oraz efektywne nawiązanie kontaktu, a w dalszych etapach- terapię.

W ramach zajęć Słuchacze zapoznają się z elementami anatomii, biomedycznej aktywności ruchowej oraz poszczególnych ćwiczeń fizykoterapeutycznych. Poznają normę zdrowotną, jak i niezbędne w ich dalszej pracy dysfunkcje i zaburzenia. Wykładowcy przekazują wiedzę z zakresu działania ciała, jak i psychiki, które w równym stopniu oddziałują na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Program obejmuje również: elementy masażu, gry i zabawy oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat po ukończeniu studiów, trwających 350 godzin, posiada kompetencje w zakresie teoretycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wzbogaconej treściami fizjoterapeutycznymi. Specjalistyczna wiedza pozyskana w toku nauczania dotyczy m.in. umiejętności diagnozowania postaw ciała oraz stosowania metod, niwelujących wykrytą wadę w zakresie rehabilitacji oraz fizykoterapii.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4300 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych