GERONTOPEDAGOGIKA

od 325 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Metodyka organizacji czasu wolnego człowieka dorosłego
 2. Warsztat twórczości i kreatywności
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
 4. Zdrowe myślenie w ujęciu terapii Simontona
 5. Biblioterapia i drama w pracy z seniorami
 6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna seniorów
 7. Biomedyczne podstawy rozwoju (przedmiot do wyboru)
 8. Kryzysy okresu starości w ujęciu pedagogicznym
 9. Projekt dyplomowy
 10. Animacja pedagogika czasu wolnego
 11. Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy z seniorami
 12. Starzenie się a styl życia
 13. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
 14. Wsparcie psychologiczne osób starszych
 15. Zdrowie publiczne i diagnozowanie potrzeb zdrowotnych w aspekcie starzenia człowieka
 16. Polityka zdrowotna i organizacja zdrowia wobec starości
 17. Andragogika
 18. Metody i techniki terapii zajęciowej dla seniorów

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 3900 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych