GERONTOPEDAGOGIKA | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
 2. Podstawy geriatrii i specyfiki chorób wieku starczego
 3. Psychogeriatria i wybrane schorzenia psychiatryczne wieku starczego
 4. Podstawy pielęgnowania, opieki i żywienia osób starszych
 5. Podstawy rehabilitacji i standardy opieki geriatrycznej
 6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna seniorów
 7. Biomedyczne podstawy rozwoju (przedmiot do wyboru)
 8. Medyczne i biologiczne podstawy gerontoseksuologii (przedmiot do wyboru)
 9. Wybrane zagadnienia opieki paliatywnej seniorów
 10. Polityka zdrowotna i organizacja zdrowia wobec starości
 11. Wybrane zagadnienia prawa i wiktymologii
 12. Zdrowie publiczne i diagnozowanie potrzeb zdrowotnych w aspekcie starzenia człowieka
 13. Komunikacja po incydentach udarowych
 14. Nowoczesne technologie i metody aktywizacji seniorów
 15. Metodyka terapii zajęciowych dla seniorów

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Psychogeriatria – studia podyplomowe

Psychogeriatria, czyli psychiatria wieku podeszłego, nie jest specjalizacją wyodrębnioną w programie kształcenia lekarzy psychiatrów. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że w podeszłym wieku następuje wzrost zapotrzebowania na pomoc psychologiczną. Interwencja w sytuacjach takich jak depresja, czy stany lękowe może znacznie poprawić komfort i jakość życia osób po 65 roku życia. Studia podyplomowe o kierunku gerontopedagogika, są okazją do zdobycia cennego wykształcenia w dziedzinie pomocy osobom starszym radzenia sobie z najczęstszymi problemami wieku podeszłego. Absolwent gerontopedagogiki, to ceniony pracownik na przykład domu spokojnej starości, czy domu samopomocy dla osób starszych. Dzięki zdobytej na studiach wiedzy, posiada znajomość metod aktywizacji osób starszych oraz podstawową wiedzę na temat opieki zdrowotnej nad nimi. Wie również, czym jest psychogeriatria i posiada wiedzę na temat najczęściej występujących w wieku starszym zaburzeń psychicznych. Potrafi w porę fachowo zareagować na pojawienie się problemu. Studia podyplomowe o kierunku gerontopedagogika, skierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków takich jak pedagogika, socjologia, praca socjalna, pielęgniarstwo i fizjoterapia. Studiować można zarówno na uczelni, jak i przez internet. Kształcenie online jest wygodną formą zwłaszcza w przypadku osób pracujących, które dzięki niej mają możliwość podniesienia kwalifikacji bez konieczności kosztownych i niewygodnych wyjazdów. Zapraszamy do zapisów online.

Opłaty

Promocja 650 zł TANIEJ
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 3350 zł 3650 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych