EDUKACJA I WYCHOWANIE SEKSUALNE ORAZ PRORODZINNE | 100% przez Internet lub na Uczelni

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przez Internet lub na Uczelni

Wychowanie seksualne – studia podyplomowe

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:
Studia skierowane do absolwentów szkół wyższych drugiego stopnia, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pedagogów szkolnych, terapeutów.

CEL STUDIÓW:
W znacznym stopniu poszerzenie wiedzy z zakresu nauki o rodzinie i pracy z rodziną w aspekcie prawidłowości i zaburzeń rozwojowych. Przygotowanie nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów do pracy z rodzina i w zakresie postrzegania prawidłowości i zaburzeń przede wszystkim w rozwoju biopsychoseksualnym. Prowadzenia edukacji prorodzinnej.

ORGANIZACJA STUDIÓW:
Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów będą realizowane w trakcie zjazdów  w soboty i niedziele zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Przewidziana jest praktyka.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej.  Rodzina i seks w różnych kulturach
 • Wybrane zagadnienia z socjologii małżeństwa i rodziny
 • Rodzina zagrożona dysfunkcja i dysfunkcyjna
 • Pomoc prawna, psychologiczna i pedagogiczna
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju seksualności człowieka
 • Rozwój psychoseksualny
 • Seksualność w normie
 • Patologiczne aspekty seksualności człowieka
 • Edukacja seksualna
 • Seminarium

Opłaty

Promocja taniej 700 zł
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 3600 zł 3950 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych