DORADCA – TRENER – KONSULTANT – EKSPERT DORADZTWA ZAWODOWEGO

od 325 zł 388 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: osoby pracujące w obszarze doradztwa zawodowego, pragnących podnieść swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć warsztat pracy a także zdobyć nowe kwalifikacje w obszarze doradztwa instytucjonalnego.

CEL STUDIÓW: zdobycie nowych kwalifikacji (pośrednictwo pracy, trener osób niepełnosprawnych, trener osób dorosłych) zawodowych oraz wzmocnienie skuteczności prowadzonych działań w obszarze doradztwa zawodowego. Student wyposażony w nowoczesne narzędzia będzie w stanie skutecznie zmotywować klienta/ucznia, rozwinąć jego mocne strony, wykorzystywać nowoczesne multimedialne narzędzia pracy doradczej, swobodnie poruszać się po współczesnym rynku pracy a także pozna i zdobędzie nową wiedzę i umiejętności z obszaru pracy doradcy instytucjonalnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Aktywne i alternatywne metody poszukiwania pracy
 • Doradztwo i poradnictwo międzykulturowe
 • Doradztwo i pośrednictwo pracy
 • E-doradztwo
 • Komunikacja interpersonalna w doradztwie i coachingu – metodyka prowadzenia rozmowy doradczej
 • Metody i narzędzia pracy doradczej
 • Metody rekrutacji selekcji pracowników z treningiem autoprezentacji – warsztat rekrutera i HR
 • Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego – prowadzenie konsultacji
 • Planowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń dla dorosłych i wybranych grup społecznych
 • Psychologia coachingu – warsztat
 • Psychologia grupy, budowanie zespołów
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 • Warsztat pracy trenera – zaawansowane techniki pracy z grupą
 • Warsztat pracy współczesnego doradcy zawodowego – narzędziownik
 • Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
 • Zawodoznawstwo i monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Seminarium dyplomowe

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3900 zł 4650 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych