fbpx

DORADCA – TRENER – KONSULTANT – EKSPERT DORADZTWA ZAWODOWEGO

Rozpoczęcie zajęć
9 października 2022

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 4650 zł 4000 zł 3600 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: osoby pracujące w obszarze doradztwa zawodowego, pragnących podnieść swoje umiejętności zawodowe, poszerzyć warsztat pracy a także zdobyć nowe kwalifikacje w obszarze doradztwa instytucjonalnego.

CEL STUDIÓW: zdobycie nowych kwalifikacji (pośrednictwo pracy, trener osób niepełnosprawnych, trener osób dorosłych) zawodowych oraz wzmocnienie skuteczności prowadzonych działań w obszarze doradztwa zawodowego. Student wyposażony w nowoczesne narzędzia będzie w stanie skutecznie zmotywować klienta/ucznia, rozwinąć jego mocne strony, wykorzystywać nowoczesne multimedialne narzędzia pracy doradczej, swobodnie poruszać się po współczesnym rynku pracy a także pozna i zdobędzie nową wiedzę i umiejętności z obszaru pracy doradcy instytucjonalnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Aktywne i alternatywne metody poszukiwania pracy
 • Doradztwo i poradnictwo międzykulturowe
 • Doradztwo i pośrednictwo pracy
 • E-doradztwo
 • Komunikacja interpersonalna w doradztwie i coachingu – metodyka prowadzenia rozmowy doradczej
 • Metody i narzędzia pracy doradczej
 • Metody rekrutacji selekcji pracowników z treningiem autoprezentacji – warsztat rekrutera i HR
 • Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego – prowadzenie konsultacji
 • Planowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń dla dorosłych i wybranych grup społecznych
 • Psychologia coachingu – warsztat
 • Psychologia grupy, budowanie zespołów
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 • Warsztat pracy trenera – zaawansowane techniki pracy z grupą
 • Warsztat pracy współczesnego doradcy zawodowego – narzędziownik
 • Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
 • Zawodoznawstwo i monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Seminarium dyplomowe

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych