DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA (BALBUTOLOGOPEDIA); Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z niepłynnością mowy, jąkaniem się. Słuchaczami mogą być:
logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii;
psycholodzy po ukończeniu studiów magisterskich.

CEL STUDIÓW: Zdobywanie najnowszej wiedzy w zakresie zaburzeń płynności mowy w połączeniu z możliwością zdobywania praktycznej wiedzy przez uczestnictwo w zajęciach.

ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry (240 godzin).

BLOKI TEMATYCZNE:
Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia
Emisja głosu w podejściu foniatrycznym
Leczenie jąkania w psychiatrii i neurologii
Fonetyka w terapii osób jąkających się
Podejście psychologiczno-logopedyczne w terapii osób jąkających się
Rodzinna terapia jąkania
Dobór metody w terapii jąkania
Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
Terapia indywidualna i grupowa jąkania
Pomoc rodzicom dzieci jąkających się
Seminarium dyplomowe

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1350 zł
Koszt Studiów: 3050 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych