ASYSTENT KULTUROWY DLA DZIECI CUDZOZIEMSKICH | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych {posiadający przygotowanie pedagogiczne} planujący podjąć pracę w charakterze asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego i integracyjnego w klasach wielokulturowych}

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich odpowiedzialnego za prawidłową edukację dzieci cudzoziemskich, której ideą jest współpraca wszystkich partnerów zaangażowanych w proces szkolny: nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
220 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Współczesne problemy pedagogiki międzykulturowej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Socjologia migracji
 • Problemy dzieci cudzoziemców w polskiej szkole
 • Antropologia kulturowa
 • Dialog kulturowy
 • Język polski jako język obcy
 • Odmienności kulturowe
 • Metodyka zajęć z dzieckiem cudzoziemskim
 • Prawa człowieka a edukacja wielokulturowa
 • Współczesne problemy pedagogiki religii i kultury
 • Praca z rodziną ucznia cudzoziemskiego
 • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne
 • Bariery i trudności wielokulturowej egzystencji
 • Etyczny wymiar pracy asystenta kulturowego
 • Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3500 zł lub 12 x 292 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych