ASYSTENT KULTUROWY DLA DZIECI CUDZOZIEMSKICH

od 330 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych {posiadający przygotowanie pedagogiczne} planujący podjąć pracę w charakterze asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego i integracyjnego w klasach wielokulturowych}

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich odpowiedzialnego za prawidłową edukację dzieci cudzoziemskich, której ideą jest współpraca wszystkich partnerów zaangażowanych w proces szkolny: nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
220 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Współczesne problemy pedagogiki międzykulturowej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Socjologia migracji
 • Problemy dzieci cudzoziemców w polskiej szkole
 • Antropologia kulturowa
 • Dialog kulturowy
 • Język polski jako język obcy
 • Odmienności kulturowe
 • Metodyka zajęć z dzieckiem cudzoziemskim
 • Prawa człowieka a edukacja wielokulturowa
 • Współczesne problemy pedagogiki religii i kultury
 • Praca z rodziną ucznia cudzoziemskiego
 • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne
 • Bariery i trudności wielokulturowej egzystencji
 • Etyczny wymiar pracy asystenta kulturowego
 • Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 3960 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych