ASYSTENT KULTUROWY DLA DZIECI CUDZOZIEMSKICH - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ASYSTENT KULTUROWY DLA DZIECI CUDZOZIEMSKICH

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4250 zł 3900 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych {posiadający przygotowanie pedagogiczne} planujący podjąć pracę w charakterze asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego i integracyjnego w klasach wielokulturowych.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta kulturowego dla dzieci cudzoziemskich odpowiedzialnego za prawidłową edukację dzieci cudzoziemskich, której ideą jest współpraca wszystkich partnerów zaangażowanych w proces szkolny: nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Współczesne problemy pedagogiki międzykulturowej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Socjologia migracji
 • Problemy dzieci cudzoziemców w polskiej szkole
 • Antropologia kulturowa
 • Dialog kulturowy
 • Język polski jako język obcy
 • Odmienności kulturowe
 • Metodyka zajęć z dzieckiem cudzoziemskim
 • Prawa człowieka a edukacja wielokulturowa
 • Współczesne problemy pedagogiki religii i kultury
 • Praca z rodziną ucznia cudzoziemskiego
 • Diagnoza i wsparcie pedagogiczne w środowisku wielokulturowym: warsztaty metodyczne
 • Bariery i trudności wielokulturowej egzystencji
 • Etyczny wymiar pracy asystenta kulturowego
 • Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych