AKTYWIZACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW RÓŻNYCH FORM PRACY SOCJALNEJ | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 2

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie podejmowania działań aktywizujących, organizacji czasu wolnego w instytucjach opieki i pomocy społecznej, placówkach, instytucjach zajmujących się profilaktyką niedostosowania społecznego oraz w placówkach socjalizacyjnych.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych w zakresie współczesnych procesów społecznych, poznanie mechanizmów związanych z uczestnictwem jednostki w grupach społecznych oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu realizacji potrzeb człowieka w środowisku społecznym.

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  studia trwają dwa semestry (200 godziny), zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej
2. Psychologia rozwojowaDiagnozowanie rodziny i środowiska społecznego
3.Psychopedagogika kreatywności
4. Psychologia konfliktu
5. Koordynacja działań służb społecznych
6. Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych)
7. Proces diagnostyczny i jego uwarunkowania
8. Stymulowanie rozwoju osób pochodzących z różnych grup społecznych
9. Coaching społeczny
10. Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
11. Seminarium dyplomowe

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Opłaty

Czesne: 2800 zł 2950 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6, 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych