Plan Uruchomienia Studiów

 

OFERTA STUDIÓW

REKRUTACJA TRWA!

LUTY – MARZEC 2018

 1. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 2. Higiena i zdrowie środowiskowe
 3. Bezpieczeństwo żywności z epidemiologią i higieną
 4. Nauczanie podstaw prawa szkolnego
 5. Integracja sensoryczna dla nauczycieli
 6. Nauczanie języka polskiego jako obcego w szkole
 7. Gerontopedagogika
 8. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w środowisku
 9. Szkolny doradca zawodowy
 10. Asystent ucznia niepełnosprawnego
 11. Neurologopedia
 12. Socjoterapia z el. psychoedukacji i psychoterapii rodzin
 13. Resocjalizacja
 14. Terapia pedagogiczna z arteterapią
 15. Organizacja i zarządzanie w oświacie
 16. Nauczanie plastyki w szkole
 17. Oligofrenopedagogika
 18. Logopedia z emisją głosu
 19. Reklama puplic relations dla nauczycieli
 20. Inspektor ochrony danych
 21. Logopedia z komunikacją alternatywną
 22. Nauczanie historii w szkole
 23. Nauczanie fizyki w szkole
 24. Nauczanie chemii w szkole
 25. Coaching
 26. Mediacje i negocjacje
 27. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny
 28. Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 29. Nauczanie matematyki w szkole
 30. Wiedza o społeczeństwie
 31. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 32. Nauczyciel informatyki
 33. Nauczanie wychowania fizycznego
 34. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 35. Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych