Plan uruchomienia studiów podyplomowych

ROK AKADEMICKI 2017/2018

PAŹDZIERNIK

 • Nauczanie j. angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja biblioteczna
 • Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny
 • Nauczanie chemii w szkole
 • Nauczanie fizyki w szkole
 • Socjoterapia z el. psychoedukacji i psychoterapii rodzin trener – terapeuta
 • Nauczanie matematyki w szkole średniej – Studia uzupełniające
 • Neurologopedia
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego NOWOŚĆ!
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Nauczanie przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych
 • Nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych (mechatroniki) w szkole
 • Edukacja przedsiębiorczości
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki cyfrowych procesów graficznych w szkole
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki pojazdów samochodowych w szkole
 • Taniec w edukacji
 • Zarządzanie projektami

WRZESIEŃ

 • Marketing internetowy
 • Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna
 • Nauczanie filozofii w szkole
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Etyka i filozofia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Nauczanie geografii w szkole
 • Nauczanie biologii w szkole
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Nauczanie chemii w szkole
 • Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia
 • Nauczanie przyrody w szkole
 • Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Nauczanie wychowania fizycznego 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Oligofrenopedagogika

CZERWIEC

 • Administracja publiczna z elementami prawa
 • Nauczanie muzyki w szkole
 • Logistyka i spedycja – studia dla nauczycieli
 • Reklama public relations dla nauczycieli 
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie 
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich 
 • Nauczanie kosmetologii w szkołach 
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Inspektor ochrony danych
 • Administracja i gospodarka samorządowa

 

MAJ

 • Nauczanie matematyki w szkole
 • Nauczyciel informatyki
 • Nauczanie historii w szkole
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Nauczanie techniki – zajęć technicznych w szkole

 

KWIECIEŃ

 • Tyflopedagogika – rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika – rewalidacjia dzieci niesłyszących i niedosłyszących
 • Resocjalizacja
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Nauczanie plastyki w szkole
 • Logopedia z emisją głosu
 • Wiedza o społeczeństwie

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych