Plan Uruchomienia Studiów PAŹDZIERNIK – LISTOPAD

OFERTA STUDIÓW

REKRUTACJA TRWA!

 

 • Nauczanie j. angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – NOWA EDYCJA
 • Bibliotekoznawastwo w teorii i praktyce – NOWA EDYCJA
 • Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny
 • Nauczanie chemii w szkole – NOWA EDYCJA
 • Nauczanie fizyki w szkole – NOWA EDYCJA
 • Socjoterapia z el. psychoedukacji i psychoterapii rodzin trener – terapeuta
 • Nauczanie matematyki w szkole średniej – Studia uzupełniające
 • Neurologopedia – NOWA EDYCJA
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego NOWOŚĆ!
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Nauczanie przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych
 • Nauczanie przedmiotów mechaniczno – elektronicznych (mechatroniki) w szkole
 • Edukacja przedsiębiorczości OBJĘTY PROMOCJĄ!!!
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki cyfrowych procesów graficznych w szkole
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki pojazdów samochodowych w szkole
 • Taniec w edukacji
 • Zarządzanie projektami
 • Nauczanie geografii w szkole – NOWA EDYCJA
 • Nauczanie biologii w szkole – NOWA EDYCJA
 • Marketing internetowy OBJĘTY PROMOCJĄ!!!
 • Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna
 • Nauczanie przyrody w szkole
 • Wieloaspektowe wspomagania rozwoju dziecka  – wczesna interwencja
 • Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej – NOWA EDYCJA
 • Nadzór sanitarno – epidemiologiczny
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Kadry i płace
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Nauczanie przedmiotów rolno – leśnych w szkole OBJĘTY PROMOCJĄ!!!
 • Nauczanie przedmiotów elektryczno – elektronicznych w szkole
 • Nauczanie przedmiotów elektryczno – budowlanych w szkole
 • Nauczanie przedmiotów ekonomicznych w szkole
 • Etyka i filozofia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia
 • Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Nauczanie wychowania fizycznego 
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Oligofrenopedagogika
 • Administracja publiczna z elementami prawa
 • Nauczanie muzyki w szkole
 • Logistyka i spedycja – studia dla nauczycieli
 • Reklama public relations dla nauczycieli
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich
 • Nauczanie kosmetologii w szkołach
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Inspektor ochrony danych
 • Administracja i gospodarka samorządowa
 • Nauczanie matematyki w szkole
 • Nauczyciel informatyki
 • Nauczanie historii w szkole
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Nauczanie techniki – zajęć technicznych w szkole
 • Tyflopedagogika – rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika – rewalidacjia dzieci niesłyszących i niedosłyszących
 • Resocjalizacja
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Nauczanie plastyki w szkole
 • Logopedia z emisją głosu
 • Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych