„WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE”

W dniach 26-27 września 2019 r. odbędzie się konferencja naukowa pt.:

„WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE. TEORIA-BADANIA-PRAKTYKA W OBSZARZE PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SZEROKO ROZUMIANYCH NAUK O WYCHOWANIU”. 

Zapraszamy.

Więcej informacji: rekrutacja@wwszip.pl, tel. 748477000

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych